REFERENCJE

Zarządzane i administrowane zasoby:

Czterdzieści jeden Wspólnot Mieszkaniowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym z udziałem własności m . st. Warszawy , Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, PKP i innych.

Powierzchnia zarządzanych budynków: od 1000 m2 do 20 000 m2

Struktura budynków: od dawnych budynków komunalnych, nowych budynków wielolokalowych np. Wspólnoty przy ul. Dzieci Warszawy 11 ( Osiedle Harmonia – 10 budynków ) i ul. Dzieci Warszawy 27A w Warszawie ( ponad 250 lokali mieszkalnych i 30 użytkowych), do nowoczesnych apartamentowców np.: , Św. Stanisława 10 i inne.

Do wglądu ;

Umowy o administrowanie i zarządzanie, referencje, opinia służbowa, opinia Rady Nadzorczej Spółdzielni, zakres czynności Kierownika Administracji Osiedla, Polisa OC Zarządcy Nieruchomości ,zaświadczenia z ZUS, US i inne.

Pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres:
biuro@administracjawspolnot.pl