O FIRMIE

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

Oferujemy profesjonalne zarządzanie:

  • nieruchomościami należącymi do wspólnot mieszkaniowych
  • nieruchomościami komercyjnymi
  • nieruchomościami mieszkaniowymi innymi
  • prowadzenie księgowości wspólnoty mieszkaniowej

Jesteśmy firmą rodzinną od 2001 r. zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami. Posiadamy licencję zawodowego zarządcy nieruchomości

Formą prawną prowadzonej działalności jest działalność gospodarcza zarejestrowana pod nr ew.WOS.V.6411/28384)01 w zakresie zarządzania nieruchomościami prowadzona od 15 stycznia 2002 roku jako firma rodzinna.

Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

W ramach zawartej umowy dokonywana jest analiza funkcjonowania nieruchomości – od zagadnień związanych z zaspakajaniem codziennych potrzeb użytkowników nieruchomości (organizacja funkcjonowania) do analizy spraw ekonomicznych, prawnych i technicznych nieruchomości. Wypływające z analiz wnioski są realizowane po uzyskaniu akceptacji właściciela.

Cena usługi jest konkurencyjna a jej wysokość zależna jest od typu zarządzanej nieruchomości – czy jest to nieruchomość mieszkaniowa, biurowa, handlowa, itd.

Jeśli uznacie Państwo ofertę za interesującą, z przyjemnością wezmę udział w spotkaniu z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania.

W zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi proponowany jest wybór jednego z dwóch funkcjonujących w Polsce systemów zarządzania tj.:

w oparciu o umowę cywilno – prawną, w którym odpowiedzialność wobec instytucji państwowych pozostaje po stronie właścicieli bądź wybranego przez wspólnotę Zarządu, a zarządca pełni rolę administratora odpowiedzialnego wobec właścicieli za sprawne funkcjonowanie nieruchomości

w oparciu o art. 18.1 ustawy o własności lokali, w którym zarządca odpowiedzialny jest wobec właścicieli za administrowanie nieruchomością

Z wyrazami szacunku
Wiesław Kaźmierczak
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
LICENCJA NR 8757